Kristus vår frelser kapitel 23. 128.     Fra side 141 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Ikke en eneste klagelyd kom over Frelserens lepper. Hans ansikt var blekt og rolig, men store svett dråper stod på pannen hans. Disiplene var flyktet bort fra den fryktelige scenen. Han trådte persekaret alene, og ingen av folket var med ham. Es. 63,3.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.