På fast grunn 2 kapitel 15. 107.     Fra side 104 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Den boken som ble beseglet, var ikke Åpenbaringsboken, men den delen av Daniels profetier som har med de siste dager å gjøre. Skriften sier: "Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke" (Dan 12,4). Da bøkene ble åpnet, kom denne kunngjøringen: "Tiden er ute" (se Ap 10,6). Daniels bok er ikke lenger beseglet, og den åpenbaring som Jesus gav Johannes, skal nå alle som bor på jorden. Ved at kunnskapen øker vil et folk bli gjort rede til åkunne bestå i de siste dager.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.