På fast grunn 2 kapitel 15. 107.     Fra side 104 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Hvis dette budskapet blir påaktet, vil det rette alle nasjoner, stammer, tungemål og folks oppmerksomhet til betydningen av å undersøke Ordet og det sanne lys med hensyn til den makt som forandret syvendedags-sabbaten til fordel for en falsk sabbat. Den eneste sanne Gud er blitt forlatt hans lover blitt vraket, hans hellige sabbat er blitt trampet ned av syndens menneske. Det fjerde bud, som er så enkelt og tydelig, har man ikke tatt hensyn til. Sabbaten som et minnesmerke, som erklærer hvem den levende Gud er, nemlig himmelens og jordens skaper, er blitt revet ned og erstattet med en falsk sabbat. På den måten er det kommet en revne i Guds lov. En falsk sabbat kan ikke være en sann norm.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.