På fast grunn 2 kapitel 15. 108.     Fra side 105 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Den første engels budskap oppfordrer menneskene til å tilbe Gud, vår skaper, som frembrakte verden og alt som er i den. De har vist hyllest til en pavelig ordning som gjør Guds lov virkningsløs. Men kunnskapen om dette spørsmålet vil øke.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.