På fast grunn 2 kapitel 15. 108.     Fra side 105 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Jes 58 inneholder en spesifikasjon av den gjerning som de som tilber Gud, himmelens og jordens skaper, skal utføre: "Du skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise grunnmurer fra svunne slekter" (Jes 58,12). Guds minnesmerke, hans syvendedags-sabbat, vil bli løftet opp. "Da skal de kalle deg den som murer revnene igjen og setter veiene i stand, så folk kan bo i landet. Hvis du holder foten tilbake på sabbatsdagen, så du ikke driver med ditt yrke på min hellige dag, men kaller sabbaten en lyst og glede og Herrens helg en ærverdig dag, hvis du holder den høyt i ære så du ikke går dine egne veier, men avstår fra handel og tomt snakk, da skal du ha din glede i Herren. Jeg lar deg dra fram over landets høyder, du får nyte arven etter Jakob, din far. Dette er ordet fra Herrens munn" (Jes 58,12-14).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.