På fast grunn 2 kapitel 15. 110.     Fra side 107 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Profetordets pålitelighet
Alt det Gud har spesifisert i den profetiske historie og som skulle oppfylles i fortiden, er blitt oppfylt, og alt det som ennå skal komme i sin tid, vil bli oppfylt. Daniel, Guds profet, er på sin plass. Johannes er på sin plass. I Åpenbaringsboken har løven av Juda stamme åpnet Daniels bok for dem som vil granske profetiene. Slik er Daniel der han skal tære. Han bærer frem sitt vitnesbyrd, det som Herren åpenbarte for ham i syner om store og alvorlige begivenheter som vi må kjenne til, idet vi står like foran oppfyllelsen av dem.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.