På fast grunn 2 kapitel 15. 111.     Fra side 108 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

I historien og i profetiene skildrer Guds ord den lange, uavbrutte kampen mellom sannhet og villfarelse. Den kampen fortsetter. Det som har vært før, vil bli gjentatt. Gamle stridspunkter vil bli vakt til live igjen, og nye teorier vil stadig oppstå på nytt. Men Guds folk, som ved sin tro og ved profetienes oppfyllelse har hatt del i kunngjøringen av den første, den andre og den tredje engels budskaper, vet hvor de står. De har en erfaring som er mer dyrebar enn fint gull. De vil stå fast som fjell fordi de inntil enden holder fast på den tillit de hadde i begynnelsen.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.