På fast grunn 2 kapitel 15. 111.     Fra side 108 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

En forvandlende kraft fulgte forkynnelsen av den første og den andre engels budskaper, og den følger også den tredje engels budskap. Mennesker ble grepet av en varig overbevisning. Den Hellige Ånds kraft gjorde seg gjeldende. Bibelen ble flittig studert, punkt for punkt. Nesten hele netter ble brukt til alvorlig gransking av Ordet. Vi søkte etter sannheten som etter skjulte skatter. Herren åpenbarte seg for oss. Lys skinte over profetiene, og vi visste at vi fikk guddommelig undervisning. ...

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.