På fast grunn 2 kapitel 15. 103.     Fra side 101 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Noen av dem som nå lever, fikk stort lys fra Gud, idet de studerte Daniels og Johannes' profetier og kom over steder med spesielle forutsigelser som var i ferd med å bli oppfylt i tur og orden. De bar frem et budskap om tid. Sannheten strålte så klart som middagssolen. Historiske begivenheter som viste seg som direkte oppfyllelser av profetiene, ble fremholdt for folk. Profetiene viste seg å være som en billedlig skildring av begivenheter som førte ned til slutten av denne jords historie. Scenene i forbindelse med den virksomhet som syndens menneske driver, er de siste trekk som er tydelig åpenbart i denne jords historie. Guds folk har nå et spesielt budskap å gi til verden - den tredje engels budskap. De som har hatt den erfaring å gjennomleve og ta del i forkynnelsen av den første, andre og tredje engels bud skap, er ikke så tilbøyelige til å bli ledet inn på falske stier som de som ikke har hatt Guds folks erfaringsmessige kjennskap til dette. …

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.