På fast grunn 2 kapitel 15. 114.     Fra side 111 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Ifølge det lys Gud har gitt meg, har du vevd sammen Skriften på en slik måte at du selv ikke forstår det fullt ut. Hvis du gjorde det, ville du forstå at dine teorier river bort selve grunnlaget for vår tro.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.