På fast grunn 2 kapitel 15. 114.     Fra side 112 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Min bror, jeg har fått mange vitnesbyrd for å korrigere dem som har begitt seg ut på den samme veien som du nå går på. Disse personer syntes å være sikre på at de var ledet av Gud, og de har kommet med sine forskjellige teorier til predikanter som har forkynt sannheten. Jeg sa til disse predikantene: "Herren er ikke i dette. La dere ikke bedra. Ta heller ikke på dere ansvaret for å bedra andre." Ved leirrnøtene har jeg måttet tale rett ut om dem som på denne måten i ledet andre bort fra de rette stier. Med penn og røst har jeg båret frem budskapet: "Følg dem ikke!"

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.