På fast grunn 2 kapitel 15. 115.     Fra side 112 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Ved vårt leirmøte i Lansing, Michigan, like før jeg drog til Australia, måtte jeg tale rett ut med hensyn til dette nye lys. Jeg fortalte folk at det de hadde hørt, ikke var inspirert sannhet. Det vidunderlige lys som stilte sannheten til skue på den måten, var følgene av å anvende Skriften feil. Guds verk ville ikke avsluttes i 1894. Herren sa til meg: "Dette er ikke sannhet, men det villede mange inn på fremmede stier. Noen vil bli forvirret på grunn av denne fremstillingen og vil gi opp troen. …

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.