På fast grunn 2 kapitel 15. 115.     Fra side 113 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Ikke noe sant budskap fastsetter tid
Ingen kan fastsette tiden for Kristi gjenkomst. Vær sikker på at Gud ikke gir noen myndighet til å si at Kristus har utsat! sitt komme i fem, ti eller tyve år. "Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det" (Matt 24,44). Dette er vårt budskap, nettopp det budskapet som de tre engler som flyr høyt oppe under himmelhvelvet, forkynner. Det arbeid som skal utføres nå, er å la det siste nådens budskap lyde til en fallen verden. Nytt liv fra himmelen kommer for å ta alt Guds folk i besittelse. Men uenighet vil oppstå i menigheten. Det vil utvikle seg to partier. Hveten og klinten vokser sammen inntil høsten.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.