På fast grunn 2 kapitel 15. 116.     Fra side 113 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Guds verk vil gå dypere og bli utført med større alvor etter hvert som vi nærmer oss tidens slutt. Alle som samarbeider med Gud, vil kjempe på det mest alvorlige for den tro som en gang er overgitt til de hellige. De vil ikke bli revet bort fra budskapet for vår tid, som alt opplyser jorden med sin herlighet. Guds ære er det eneste som er verd å kjempe for. Den eneste klippe som vil bestå, er tidsaldrenes klippe. Sannheten slik den er i Jesus, er vår tilflukt i disse villfarelsens dager. …

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.