På fast grunn 2 kapitel 15. 117.     Fra side 114 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Du, min bror, kan hjelpe oss på mange måter. Men Herren har pålagt meg å si til deg at du ikke må være selvopptatt. Gi akt på hvordan du hører, hvordan du forstår og hvordan du anvender Guds ord. Herren vil velsigne deg når du samarbeider med dine brødre. De som han har sendt ut for å forkynne den tredje engels budskap, har virket i forening med de himmelske engler. Herren har ikke pålagt deg å forkynne et budskap som vil bringe splid i de troendes rekker. Jeg gjentar, han ledet ikke noen ved sin Hellige Ånd til å forme en teori som vil rokke ved troen på de alvorlige budskaper han har gitt sitt folk å bringe ut til verden.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.