På fast grunn 2 kapitel 15. 117.     Fra side 114 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Jeg vil råde deg til at du ikke betrakter dine skrifter som dyrebar sannhet. Det vil ikke være tilrådelig for deg å udødeliggjøre det som har kostet deg så mye engstelse, ved å trykke og utgi det. Det er ikke Guds vilje at denne saken skal bringes frem for hans folk, for den vil hindre nettopp det sannhetens budskap som de må tro og praktisere under de siste dagers farer. ...

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.