På fast grunn 2 kapitel 15. 118.     Fra side 115 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Den annen engels budskap
På denne måten er hovedinnholdet av den annen engels budskap blitt gitt til verden igjen ved engelen som opplyser jorden. Alle budskapene forenes til ett og skal bringes frem i de siste dager av denne jordens historie. Hele verden vil bli prøvd, og alle som har vært i villfarelsens mørke vedrørende det fjerde buds sabbat, vil forstå det siste nådens budskap som skal gis til menneskene.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.