På fast grunn 2 kapitel 15. 118.     Fra side 116 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Vår oppgave er å forkynne Guds bud og Jesu Kristi vitnesbyrd. "Gjør deg klar, Israel, til å møte din Gud!" (Am 4,12.) Denne advarselen må lyde. Det er en advarsel til hver enkelt av oss. Vi er kalt til å legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss. Det er en oppgave for deg, min bror, å ta på deg Kristi åk. Vær sikker på at du har bygd ditt hus på Klippen. Risiker ikke evigheten på en sannsynlighet. Kanskje du ikke vil oppleve å ta del i de farefulle hendinger som vi nå går i møte. Ingen av oss har sikkerhet for vårt liv for noen bestemt tid. Bør du ikke våke hvert øyeblikk? Bør du ikke ransake deg selv nøye og spørre: Hva vil evigheten bli for meg?

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.