På fast grunn 2 kapitel 15. 119.     Fra side 116 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Hvert eneste menneskes store byrde bør være: Er mitt hjerte fornyet? Er min sjel forvandlet? Er mine synder tilgitt ved troen på Jesus? Er jeg blitt født på ny? Har jeg tatt imot innbydelsen: "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile?" (Matt 11,28)... Regner du alt som tap fordi å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd? Og ser du det som din plikt å tro hvert ord som kommer fra Guds munn? - Manuskript 32, 1896.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.