På fast grunn 2 kapitel 15. 119.     Fra side 116 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Templet renset to ganger. To kall til å forlate Babylon
Mens du holder sannhetens banner fast, idet du forkynner Guds lov, bør hvert menneske huske at troen på Jesus er knyttet til Guds bud. Den tredje engelen fremstilles som han flyr høyt oppe under himmelhvelvet og roper med høy røst; "Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og har troen på Jesus" (Åp 14,12). Den første, andre og tredje engels budskaper er alle knyttet sammen. Bevisene for den stadige, alltid levende sannhet i disse opphøyde budskaper som betyr så mye for oss, og som skapte en slik intens motstand fra den religiøse verden, kan ikke ødelegges. Satan søker stadig å kaste sin avgrunnsmørke skygge over disse budskapene, slik at levningen av Guds folk ikke klart skal fatte deres viktighet, tiden for dem, og deres plass. Men de lever, og de vil utøve sin innflytelse over vår kristelige erfaring så lenge tiden skal vare.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.