På fast grunn 2 kapitel 15. 119.     Fra side 117 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Innflytelsen av disse budskapene har utvidet seg både i dybde og i bredde. De har satt i gang, og vært en drivkraft til handling i tusener av hjerter. De har etablert undervisningssentra, forlagshus og helseinstitusjoner. Alt dette er Guds redskaper som skal samarbeide i den opphøyde gjerning som er representert ved den første, andre og tredje engel som flyr høyt oppe under himmelhvelvet for å advare verdens beboere om at Kristus kommer igjen i kraft og stor herlighet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.