På fast grunn 2 kapitel 15. 120.     Fra side 117 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Profeten sier: "Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen omkring ham. Han ropte med veldig røst: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder" (Åp 18,1.2). Det er det samme budskap som ble forkynt av den andre engelen. Babylon er falt, "hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredens vin" (Åp 14,8). Hva er denne vin? Den er hennes falske læresetninger. Hun har gitt verden en falsk sabbat i stedet for det fjerde buds sabbat. Hun har gjentatt den løgn Satan først fortalte til Eva i Edens hage, at hun etter sin natur hadde en udødelig sjel. Mange beslektede villfarelser har Babylon spredt vidt og bredt, "for det de lærer, er menneskebud"(Matt 15,9).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.