På fast grunn 2 kapitel 15. 120.     Fra side 117 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Da Jesus begynte sin offentlige virksomhet, renset han templet for den vanhellige verdsliggjørelse av det. Blant de siste gjerninger han utførte i sin tjeneste, var den andre renselsen av templet. I den siste gjerning som gjøres for å advare verden, gis det to særskilte kall til menighetene. Den annen engels budskap er: "Falt, falt er Babylon den store, hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredens vin" (Åp 14,8). Og i den tredje engels høye rop høres det en røst fra himmelen som sier: "Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort" (Åp 18,4.5). - "The Review and Herald", 6. des. 1892.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.