På fast grunn 2 kapitel 15. 106.     Fra side 103 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

De tre englers budskaper i deres videre betydning
Forkynnelsen av den første, den andre og den tredje engels budskaper er blitt presisert ved det inspirerte ord. Ikke en prikk eller tøddel må fjernes. Ingen menneskelig autoritet har mer rett til å forandre på fremstillingen av disse budskaper, enn å sette Det nye testamente i stedet for Det gamle. Det gamle testamente er evangeliet i tegn og symboler. Det nye testamente er selve virkeligheten. Det ene er like vesentlig som det andre. Det gamle testamente fremstiller lærdommer som Kristus selv har fremholdt, og de har ikke på minste måte tapt noe av sin kraft.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.