På fast grunn 2 kapitel 15. 106.     Fra side 103 i den engelske utgave.tilbake

De tre englene og den andre engelen

Det første og det andre budskapet ble gitt i 1843 og 1844, og vi lever nå under forkynnelsen av det tredje. Men alle tre budskaper skal fremdeles forkynnes. Det er like viktig nå som noen gang lidligere at de blir gjentatt for dem som søker sannheten. Kunngjøringen skal lyde både skriftlig og muntlig i riktig rekkefølge og med den anvendelse av profetiene som fører oss frem til den tredje engels budskap. Det kan ikke være et tredje budskap uten det første og det andre. DIsse budskapene skal vi bringe til verden ved litteratur og forkynnelse, og ut fra den profetiske historie peke på det som har skjedd, og det som skal skje.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.