På fast grunn 2 kapitel 29. 208.     Fra side 208 i den engelske utgave.tilbake

Økonomisk hjelp til utdanning av misjonsarbeidere

Hjelp til lovende unge
Det bør være en del av det evangeliske arbeid å hjelpe frem lovende unge som viser at kjærlighet til sannhet og rettferdighet har en tvingende innflytelse over dem og leder dem til å hellige seg til Guds verk som legemisjonærer, litteraturarbeidere og evangelister. Det bør opprettes et fond for å fremme dette arbeid. La så de som har fått hjelp, gå ut for å tjene dem som er syke og har det vondt. Dette arbeid vil åpne veien slik at mennesker som er syke av synd, kan bli hjulpet ved balsam fra Gilead. - Manuskript 35, 1901.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.