På fast grunn 2 kapitel 29. 208.     Fra side 208 i den engelske utgave.tilbake

Økonomisk hjelp til utdanning av misjonsarbeidere

Hjelp til våre første legestudenter
Min mann og jeg tok i fellesskap tre lovende unge menn fra deres beskjedne arbeid. Vi gav hver av dem ett tusen dollar så de kunne skaffe seg medisinsk utdanning. Herren hadde ledet min mann i denne utvelgelsen. Han hadde gitt disse tre unge et privilegium og gitt dem lys, og de skulle vie seg til legegjerningen. - Brev 322, 1905.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.