På fast grunn 2 kapitel 29. 208.     Fra side 209 i den engelske utgave.tilbake

Økonomisk hjelp til utdanning av misjonsarbeidere

Utdanning av ledere og evangelister
Vi må søke å nå høyere opp, ikke for å utmerke oss ved å legge ut penger til storslåtte bygninger og stille oss til skue, men heller når det gjelder evner, dugelighet og forstand til å vite hvordan disse store interesser skal forvaltes. Forholdene bør legges til rette og midler investeres, og det bør skaffes til veie et fond til å utdanne menn og kvinner fra andre land så de blir skikket til å nå de høyere samfunnslag i vårt eget land. Vi har for få talenter i virksomhet i de forskjellige grener av verket. - Brev 44, 1887.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.