På fast grunn 2 kapitel 29. 209.     Fra side 209 i den engelske utgave.tilbake

Økonomisk hjelp til utdanning av misjonsarbeidere

Lån er bedre enn gaver
Som du foreslår, bør alt dette gjøres for å hjelpe elever til å få en utdanning. Men jeg spør: "Skal vi ikke alle handle uselvisk i dette spørsmål og opprette et fond som vi kan trekke på ved slike anledninger?" Når du ser en ung mann eller kvinne som er lovende, så betal ut forskuddsvis eller lån ut den summen som behøves, med den forståelse at det er et lån, ikke en gave. Det vil være bedre å ha det på den måten. Når det så betales tilbake, kan pengene brukes til å utdanne andre. Disse pengene skal ikke tas fra tienden, men fra et spesielt fond som er skaffet til veie for dette formål. Dette vil fremelske en sunn rettskaffenhet, godgjørenhet og patriotisme blant vårt folk. Det må være omtenksom overveielse og en dyktig tilpasning av arbeidet i Guds verk i alle dets avdelinger. Men legg ikke fattigslige og knuslete planer når det gjelder å bruke den del som er satt til side, til støtte for predikantene. For da vil det snart bli tomt i kassen. - Brev 40,1897.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.