På fast grunn 2 kapitel 66. 399.     Fra side 398 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

(Ellen White sendte to budskaper til verdenskonferansen i 1913. Det første ble lest for de delegerte av W.C. White om ettermiddagen den 17. mai. den første sabbaten under konferansen. )

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.