På fast grunn 2 kapitel 66. 401.     Fra side 400 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Kall til ny overgivelse
Det trenges personer med klar forståelse. Gud kaller dem som er villige til å bli kontrollert av Den Hellige Ånd til å føre an i en gjennomgripende reformasjon. Jeg ser en krise foran oss, og Herren kaller sine arbeidere til å slutte seg til rekkene. Hver enkelt bør nå være i den stilling at de helliger seg til Gud på en dypere og sannere måte enn i de år som er gått.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.