På fast grunn 2 kapitel 66. 402.     Fra side 401 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Når Herren rekker ut sin hånd for å forberede veien for sine tjenere i forkynnergjerningen, er det deres plikt å følge der hvor han viser vei. Han vil aldri forlate dem som følger hans ledelse av hele sitt hjerte, eller la dem være i uvisshet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.