På fast grunn 2 kapitel 66. 402.     Fra side 401 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Uttrykk for tillit
"Jeg gleder meg, mine brødre, over at jeg kan stole på dere i ett og alt" (2 Kor 7,16). Fremdeles føler jeg den dypeste uro over den holdning noen inntar i forbindelse med de betydningsfulle forholdsregler vedrørende utviklingen av Guds sak på jorden. Likevel har jeg en sterk tro på arbeiderne ut over hele feltet. Jeg tror at når de kommer sammen og ydmyker seg for Herren og overgir seg på nytt til hans tjeneste, vil de bli satt i stand til å gjøre hans vilje. Det er noen som selv ikke nå ser sakene i det rette lys. Men sammen med sine medarbeidere kan disse lære å se øye til øye og unngå å gjøre alvorlige feil, ved at de alvorlig søker Herren i denne tid og overgir sin vilje helt til Guds vilje.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.