På fast grunn 2 kapitel 66. 403.     Fra side 402 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Fremstillinger som nylig har passert meg i nattens timer, har gjort et dypt inntrykk. Det syntes å være en stor bevegelse - en vekkelse - som vant frem mange steder. Vårt folk stilte seg i rekkene som et gjensvar til Guds kall. Mine brødre, Herren taler til oss. Skal vi ikke gi akt på hans røst? Skal vi ikke gjøre våre lamper i stand og handle slik som mennesker som venter på at deres Herre skal komme? Tiden krever at vi lyser og virker.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.