På fast grunn 2 kapitel 66. 403.     Fra side 402 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

"Så formaner jeg dere, ... at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen" (Ef 4,1-3). - "General Conference Bulletin", 19. mai 1913, side 33, 34.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.