På fast grunn 2 kapitel 66. 403.     Fra side 402 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Frimodighet i Herren
Det andre budskapet fra Ellen White til verdenskonferansen i 1913. Det ble fremført av A.G. Daniells, verdensforbundets formann, torsdag morgen 27. mai.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.