På fast grunn 2 kapitel 66. 403.     Fra side 403 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Under nattens timer nylig gav Den Hellige Ånd meg den tanke at hvis Herren kommer så snart som vi tror han gjør, burde vi endog være mer aktive enn vi har vært i de årene som er gått, for å bringe sannheten frem til folk.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.