På fast grunn 2 kapitel 66. 399.     Fra side 398 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

"Elmshavem" Sanatorium, California
4. mai 1913
Hilsen til dem som er samlet til verdenskonferanse!
Mine kjære brødre!
"Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på miskunn, den Gud som gir all trøst! Han trøster oss i all vår nød, for at vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud" (2 Kor 1,2-4).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.