På fast grunn 2 kapitel 66. 404.     Fra side 403 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Vi må løfte det banner som har denne innskrift: "Guds bud og troen på Jesus". Det store spørsmål er lydighet mot Guds lov. Tap ikke det av syne. Vi må anstrenge oss for å vekke opp menighetsmedlemmer og dem som ikke bekjenner seg som troende, så de kan se og være lydige mot de krav som finnes i himmelens lov. Vi skal opphøye loven så mennesker kan akte på den.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.