På fast grunn 2 kapitel 66. 404.     Fra side 403 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Kristus har pålagt oss å så sannhetens sæd og med iver la vårt folk forstå betydningen av den gjerning som må gjøres av dem som lever midt i de avsluttende begivenheter av denne verdens historie. Idet sannhetens ord blir forkynt vidt og bredt, vil det ses at Guds Ånd virker på mennesker.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.