På fast grunn 2 kapitel 66. 404.     Fra side 404 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Hvor mye godt som kunne bli gjort hvis alle som har sannheten, livets ord, ville arbeide for å bringe lys til dem som ikke har det! Da samaritanerne kom til Kristus fordi kvinnen fra Samaria hadde bedt dem om det, talte han til disiplene om dem som en kornmark som var ferdig til å bli høstet. "Sier dere ikke selv: Ennå er det fire måneder til de høster inn. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst" (Joh 4,35). Kristus ble hos samaritanerne i to dager, for de hungret etter å høre sannheten. Hvor travle disse dagene var! Som et resultat av disse dagenes arbeid var det mange flere som trodde, "da de fikk høre hans eget ord" (Joh 4,41). Dette var deres vitnesbyrd: "Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser" (Joh 4,42).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.