På fast grunn 2 kapitel 66. 405.     Fra side 404 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Mine brødre, jeg har oppmuntrende ord til dere. Vi skal gå fremover i tro og håp og forvente store ting fra Gud. Fienden vil prøve på alle måter å hindre de anstrengelser som blir gjort for å føre sannheten frem, men i Herrens styrke vil dere lykkes.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.