På fast grunn 2 kapitel 66. 405.     Fra side 405 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Tal ikke nedslående ord, men bare slike ord som passer når det gjelder å styrke og støtte deres medarbeidere.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.