På fast grunn 2 kapitel 66. 405.     Fra side 405 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

I all fortrolighet
Jeg lengter etter å være personlig engasjert i arbeid ute på feltet. Jeg skulle gjerne også ta del i mer offentlig virksomhet, hvis jeg ikke trodde at i min alder er det ikke klokt å ta sjanser når det gjelder fysisk styrke. Jeg har en gjerning å gjøre med å gi menigheten og verden del i det lys som fra tid til annen er blitt betrodd meg gjennom alle de år da den tredje engels budskap er blitt kunngjort. Jeg har et inderlig ønske om å bringe sannheten frem for alle som kan nås. Jeg er fremdeles med i arbeidet med å bringe frem materiale som skal trykkes. Men jeg må være meget forsiktig så jeg ikke setter meg i en stilling som gjør at jeg ikke kan skrive i det hele tatt. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan leve, men jeg lider ikke så mye av dårlig helse som jeg kunne ha ventet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.