På fast grunn 2 kapitel 66. 406.     Fra side 405 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Etter generalkonferensen i 1909 tilbrakte jeg flere uker med å ta del i leirrnøter og andre vanlige sammenkomster og besøke institusjoner i Ny-England, de sentrale statene og i Midtvesten.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.