På fast grunn 2 kapitel 66. 406.     Fra side 405 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Da jeg kom tilbake til mitt hjem i California, tok jeg igjen fatt på mitt arbeid med å gjøre i stand materiale for trykking. I løpet av de siste fire år har jeg skrevet forholdsvis få brev. Den kraft jeg har, er hovedsakelig blitt brukt for å fullføre et viktig bokverk.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.