På fast grunn 2 kapitel 66. 399.     Fra side 398 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

"Men Gud skal ha takk som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft på hvert sted. For vi er som en Kristi vellukt for Gud blant dem som blir frelst og dem som går fortapt" (2 Kor 2,14.15).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.