På fast grunn 2 kapitel 66. 406.     Fra side 406 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Leilighetsvis har jeg vært til stede ved møter og har besøkt institusjoner i California. Men det meste av tiden siden siste verdenskongress er blitt brukt til arbeid med manuskripter hjemme i "Elmshaven" ved St. Helena.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.