På fast grunn 2 kapitel 66. 406.     Fra side 406 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Jeg er takknemlig for at Herren sparer mitt liv så jeg kan arbeide litt lenger på mine bøker. Å, om jeg hadde styrke til å gjøre alt det som jeg ser burde bli gjort! Jeg ber om at Gud må gi meg visdom så de sannheter som vårt folk så sårt trenger, kan bli fremstilt klart og på en akseptabel måte. Jeg er oppmuntret til å tro at Gud vil sette meg i stand til det.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.