På fast grunn 2 kapitel 66. 407.     Fra side 407 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Jeg er mer takknemlig enn jeg kan si for Guds Ånds oppløftende kraft, for den trøst og nåde som han fortsetter å gi meg, og for at han gir meg styrke og anledning til å gi mot og hjelp til hans folk. Så lenge Herren sparer mitt liv, vil jeg være trofast og sann overfor ham, søke å gjøre hans vilje og herliggjøre hans navn. Må Herren øke min tro, så jeg kan fortsette å kjenne ham og gjøre hans vilje på en mer fullkommen måte. Herren er god. Lovet være hans navn!

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.